O projektu

Cílem projektu Cryonix University je poskytovat kvalitní a hlavně praktické mimoškolní vzdělávání studentům i široké veřejnosti, a to prostřednictvím seminářů, webinářů, školení, workshopů a dlouhodobých kurzů, které mají smysl. Zaměřujeme se převážně na IT obory, jazykové kurzy a doučování.

Proč jsme založili Cryonix University?

Jsme si vědomi toho, že střední odborné školy nemají dostatek prostředků pro kvalitní výuku. Díky zákonům, státu a financím nemohou být tolik flexibilní jako soukromý sektor a nejsou v přímém kontaktu s „tvrdou“ praxí, jako jsme my – podnikatelé, jež nás naše odborné znalosti živí a jsou klíčem k úspěchu.

Nechceme tedy nahradit ani zpochybnit české vzdělávání, chceme jej doplnit – vytvořit zde prostor pro další rozvoj studentů, a to hlavně odborný a praktický.

Absolventi v praxi

Často k nám chodí studenti na odbornou praxi a setkali jsme se s mnoha absolventy. Bohužel studenti středních i vysokých škol získali mnoho teorie, ale chybí jim praxe potřebná pro dosažení kvalitních pracovních výsledků.

Představte si, že jako firma přijmete absolventa, který má teoretické poznatky a zadáte mu pro vás triviální úkol. Absolvent jej pravděpodobně nezvládne, protože nezná vaše vypilované procesy, neví, jak daný úkol efektivně zvládnout. On se to samozřejmě naučí, ale optimálně za pár měsíců a reálně tak za rok. To pro vás jako zaměstnavatele znamená, že rok nebude schopen efektivně generovat zisk.

Po roce získávání praxe ve vaší firmě dostane absolvent lepší příležitost a uteče ke konkurenci. Tím jste pravděpodobně vyhodili z okna roční plat kvalitního zaměstnance. Při těchto úvahách si každý klade otázku – jaký má smysl zaměstnávat absolventy bez praxe? A pak světe div se, kde se bere všechna ta nezaměstnanost.

Nabízíme řešení

Proto jsme se rozhodli pro mimoškolní vzdělávání orientované hlavně a co nejvíce na praktické dovednosti. Aby student střední školy odmaturoval a byl zaměstnatelný a nebo měl náskok na vysoké škole a mohl se dále seberealizovat. Aby absolvent nebyl přítěží pro zaměstnavatele, ale naopak efektivní sílou, kterou bude každý chtít do svého týmu. A v neposlední řadě, aby studenti dokázali být soběstační a mohli začít rozvíjet své vlastní firmy.

Nejsme škola

Díky tomu, že jsme soukromý sektor a nikoliv škola, můžeme si dovolit být tvrdí. V našich kurzech mají studenti možnost naučit se novým dovednostem. Je ale na nich, jak se k tomu postaví. Studenti našich dlouhodobých kurzů absolvují závěrečnou zkoušku. Pokud ji úspěšně dokončí, získají certifikát námi podepsaný. Ručíme tedy za naše výsledky jménem naší vlastní firmy. Aby student tento certifikát získal, musí odvést kvalitní práci, jako by byl naším spolupracovníkem.

Jiří Hýbek, zakladatel projektu

Co u nás získáte?

  • Praktické dovednosti
  • Zkušenosti a know-how z oboru
  • Rozšířené teoretické znalosti
  • Osobní přístup díky vzdělávání v malých skupinách
  • Potvrzení o vašich dovednostech